Tamara's Office Ondersteuning & Secretariaten
 

Ervaring

Hier vindt u enkele klanten en projecten van TOOS:

Stichting BIZ Stadshart Zaandam

De ondernemers, winkeliers en horeca in het centrum van Zaandam worden vertegenwoordigd door de Stichting BIZ Stadshart Zaandam. TOOS ondersteunt het bestuur en de centrummanager met het organiseren van bijeenkomsten, agenderen en notuleren van bestuursvergaderingen, communicatie, subsidieaanvragen, agenderen en notuleren van KVO-vergaderingen, samenstellen en maken van nieuwsbrieven, bijhouden van social media, etc. Meer over het Stadshart Zaandam kunt u hier vinden.

Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid - OVZZ

Op 1 januari 2020 is de officiële fusie tussen ondernemersverenigingen Zaandelta en BIA doorgevoerd in Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid. TOOS heeft de fusie begeleid van stemming tot notariële stukken. TOOS ondersteunt de OVZZ op alle vlakken:  het organiseren van bijeenkomsten, mailingen versturen, nieuwsbrieven en uitnodigingen versturen, notuleren, ledenadministratie etc. Tevens is TOOS aanwezig bij de bestuursvergaderingen en werkgroepvergaderingen. Daarnaast neemt TOOS de acquisitie van nieuwe leden en het onderhoud van bestaande leden onder haar hoede. Lees hier meer over OVZZ.

Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is de grootste horeca brancheorganisatie in ons land, met 245 afdelingen door heel Nederland. KHN ondersteunt haar leden door lobby, advies en financiële ledenvoordelen. Met name tijdens de Coronacrisis is KHN zeer actief geweest in de lobby voor ondersteuning van de horeca ondernemers. TOOS ondersteunt KHN afdeling Zaanstreek, Purmerend/Beemster, Velsen, Haarlemmermeer, Haarlem, Edam Volendam, Waterland en de gezamenlijke strandverenigingen met secretariaatswerkzaamheden als het notuleren van de bestuursvergaderingen, uitzetten en controleren van acties en het voeden van de website. Ook voor het Hoteloverleg in Haarlemmermeer en de Zaanstreek wordt ondersteuning geboden. Meer informatie over KHN vindt u hier.

BIZ Koemarkt Purmerend

Aan de Koemarkt in Purmerend zijn verschillende cafés en restaurants gevestigd. Het plein biedt een diversiteit aan mogelijkheden voor uiteenlopende evenementen. In 2017 is de Stichting Koemarkt Purmerend overgegaan in een Bedrijfsinvesteringszone, de BIZ Koemarkt Purmerend. Hiermee zijn alle ondernemers aan de Koemarkt participant. TOOS zit aan tafel bij de bestuursvergaderingen om te notuleren en diverse acties op te pakken. Meer informatie over de BIZ Koemarkt vindt u hier.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een certificering dat een bedrijventerrein ontvangt wanneer het bewijst er alles aan te doen om het Heel, Veilig en Schoon te krijgen en houden. Politie, brandweer, beveiliging, gemeente en de vereniging moeten er samen alles aan doen om dit te bewerkstelligen. Middels een meting aan de hand van een enquête onder de ondernemers, een bewijs van maatregelen die zijn genomen en een plan van aanpak, moet de certificeringsinstantie KIWA ervan overtuigd worden dat er constant gewerkt wordt aan het Heel, Veilig en Schoon houden van het bedrijventerrein. Hiermee is het bedrijventerrein prettig voor gevestigde bedrijven en aantrekkelijk voor klanten en potentieel te vestigen bedrijven. Daarnaast biedt het een flink voordeel voor de premies van verzekeringen. TOOS heeft onder andere voor Business Network Zaandelta, BIA Achtersluispolder en OVZZ diverse KVO audits begeleid.

Zaanse Uitdaging

De 'Uitdaging' is een bedrijvennetwerk dat uitdaagt om maatschappelijk betrokken te ondernemen door stichtingen en verenigingen te ondersteunen. De Zaanse Uitdaging is simpel gezegd een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van Materialen (spullen), Middelen (geld) en Menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde). Een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in Zaanstad te verbeteren. TOOS steunt de Zaanse Uitdaging door stichtingen en verenigingen te koppelen aan de ondernemers. Daarnaast ondersteunt TOOS de manager met diverse zaken als het organiseren van een Beursvloer en Hart en Ziel dag, het notuleren tijdens bestuursvergaderingen en matchgroepoverleggen en het bijhouden van de website. Lees meer over de Zaanse Uitdaging.

Bto Zaanstad / Dynova Subsidieadvies

Daar waar het allemaal begonnen is. Ik heb 4 jaar op kantoor gezeten bij subsidieadviesbureau Bto Zaanstad. Ik ondersteunde de adviseurs op diverse vlakken en breidde daarnaast mijn secretariaatswerkzaamheden uit. In 2016 heeft TOOS office ondersteuning het secretariaatsgedeelte overgenomen. Voor Bto Zaanstad ondersteunt TOOS enkele projecten, zoals het organiseren van de Open Monumentendag Zaanstreek voor de Gemeente Zaanstad. Daarnaast wordt TOOS ingehuurd in drukke tijden als het gaat om het ondersteunen van de adviseurs bij bijvoorbeeld ESF en WBSO-aanvragen. 

Bto Zaanstad is overgegaan in Dynova Subsidieadvies. Ook door Dynova is TOOS ingezet om de administratieve afhandeling rond de WBSO-aanvragen te doen.

Business Network Zaandelta

Zaandelta is de ondernemersvereniging voor de gebieden Westerspoor, Zuiderhout, Houthavenkade, Hembrugterrein en Westzanerdijk in Zaandam. Zaandelta behartigt de belangen van haar leden in de vorm van het organiseren van bijeenkomsten, informeren van haar leden over zaken die spelen in het gebied en contacten onderhouden met politie, brandweer en de politiek. TOOS ondersteunt Zaandelta hierbij met secretariaatswerkzaamheden als het organiseren van de bijeenkomsten, mailingen versturen, nieuwsbrieven en uitnodigingen versturen, notuleren, ledenadministratie etc. Tevens is TOOS aanwezig bij de bestuursvergaderingen en de vergaderingen van de werkgroepen Communicatie/evenementen en Keurmerk Veilig Ondernemen. In 2020 is Zaandelta gefuseerd met BIA in de nieuwe vereniging OVZZ.

Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder

De BIA is een ondernemersvereniging voor de bedrijven gevestigd in de Achtersluispolder in Zaandam. BIA is opgericht om voorwaarden te creëren opdat de leden van de BIA optimaal kunnen ondernemen, door middel van belangenbehartiging en stimulering van samenwerking tussen de bedrijven onderling en met de overheden. Daarnaast wil zij namens de leden de spreekbuis zijn naar Gemeentelijke- en Provinciale Overheden of andere instanties. TOOS ondersteunt de BIA met secretariaatswerkzaamheden, zoals het organiseren van bijeenkomsten, het actueel houden en onderhoud van de website, versturen van nieuwsbrieven, ledenadministratie, notuleren van bestuursvergaderingen etc. In 2020 is BIA gefuseerd met Zaandelta in de nieuwe vereniging OVZZ.

Zaans Ondernemers Netwerk

ZON is een overkoepelend orgaan in de Zaanstreek met 1000 zaanse ondernemers als leden. TOOS verzorgt de secretariaatswerkzaamheden zoals het organiseren van bijeenkomsten, actueel houden van de website, uitnodigingen en nieuwsbrieven versturen, ledenadministratie, aanwezigheid bij bijeenkomsten, agendabeheer etc. Op 1 januari 2019 is ZON opgeheven.

Nederlandse Vereniging voor Subsidie Adviseurs - NVAS

NVAS is een landelijke beroepsvereniging voor subsidieadviseurs. De NVAS behartigt de belangen van haar leden in de vorm van kennisworkshops, netwerkevenementen, het koppelen van vraag en aanbod en contacten met subsidieverstrekkers zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. TOOS ondersteunt de NVAS hierbij met secretariaatswerkzaamheden zoals het versturen van de nieuwsbrief, bijhouden van de website, subsidie vragen en wensen koppelen aan de juiste subsidieadviseur, bijeenkomsten organiseren, ledenadministratie, notuleren, etc. Op 1 januari 2017 heeft de NVAS haar vereniging opgeheven.

Vragen? Bel 06-51489273 of mail!

Kaart
Opbellen
E-mail
Info