Tamara's Office Ondersteuning en Secretariaten:
tOOS

Ervaring

Hier vindt u enkele klanten en projecten van TOOS:

Zaans Ondernemers Netwerk

ZON is een overkoepelend orgaan in de Zaanstreek met 1000 zaanse ondernemers als leden. TOOS verzorgt de secretariaatswerkzaamheden zoals het organiseren van bijeenkomsten, actueel houden van de website, uitnodigingen en nieuwsbrieven versturen, ledenadministratie, aanwezigheid bij bijeenkomsten, agendabeheer etc. Lees hier meer over het Zaans Ondernemers Netwerk.

Business Network Zaandelta

Zaandelta is de ondernemersvereniging voor de gebieden Westerspoor, Zuiderhout, Houthavenkade, Hembrugterrein en Westzanerdijk in Zaandam. Zaandelta behartigt de belangen van haar leden in de vorm van het organiseren van bijeenkomsten, informeren van haar leden over zaken die spelen in het gebied en contacten onderhouden met politie, brandweer en de politiek. TOOS ondersteunt Zaandelta hierbij met secretariaatswerkzaamheden als het organiseren van de bijeenkomsten, mailingen versturen, nieuwsbrieven en uitnodigingen versturen, notuleren, ledenadministratie etc. Tevens is TOOS aanwezig bij de bestuursvergaderingen en de vergaderingen van de werkgroepen Communicatie/evenementen en Keurmerk Veilig Ondernemen. Lees hier meer over Business Network Zaandelta.

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zaanstreek en Purmerend

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is de grootste horeca brancheorganisatie in ons land, met 245 afdelingen door heel Nederland, waarvan Zaanstreek er één is. KHN ondersteunt haar leden door lobby, advies en financiële ledenvoordelen. TOOS ondersteunt KHN afdeling Zaanstreek én afdeling Purmerend met secretariaatswerkzaamheden als het notuleren van de bestuursvergaderingen, uitzetten en controleren van acties en het voeden van de website. Meer informatie over KHN vindt u hier.

Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder

De BIA is een ondernemersvereniging voor de bedrijven gevestigd in de Achtersluispolder in Zaandam. BIA is opgericht om voorwaarden te creëren opdat de leden van de BIA optimaal kunnen ondernemen, door middel van belangenbehartiging en stimulering van samenwerking tussen de bedrijven onderling en met de overheden. Daarnaast wil zij namens de leden de spreekbuis zijn naar Gemeentelijke- en Provinciale Overheden of andere instanties. TOOS ondersteunt de BIA met secretariaatswerkzaamheden, zoals het organiseren van bijeenkomsten, het actueel houden en onderhoud van de website, versturen van nieuwsbrieven, ledenadministratie, notuleren van bestuursvergaderingen etc. Lees hier meer over de BIA.

Stichting Koemarkt Purmerend

Aan de Koemarkt in Purmerend zijn verschillende cafés en restaurants gevestigd. Het plein biedt een diversiteit aan mogelijkheden voor uiteenlopende evenementen. Stichting Koemarkt Purmerend bestaat uit de ondernemers aan de Koemarkt die samen deze evenementen willen organiseren en stroomlijnen. TOOS zit aan tafel bij de bestuursvergaderingen om te notuleren en diverse acties op te pakken. Meer informatie over de Stichting Koemarkt vindt u hier.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een certificering dat een bedrijventerrein ontvangt wanneer het bewijst er alles aan te doen om het Heel, Veilig en Schoon te krijgen en houden. Politie, brandweer, beveiliging, gemeente en de vereniging moeten er samen alles aan doen om dit te bewerkstelligen. Middels een meting aan de hand van een enquête onder de ondernemers, een bewijs van maatregelen die zijn genomen en een plan van aanpak, moet de certificeringsinstantie KIWA ervan overtuigd worden dat er constant gewerkt wordt aan het Heel, Veilig en Schoon houden van het bedrijventerrein. Hiermee is het bedrijventerrein prettig voor gevestigde bedrijven en aantrekkelijk voor klanten en potentieel te vestigen bedrijven. Daarnaast biedt het een flink voordeel voor de premies van verzekeringen. TOOS heeft onder andere voor Business Network Zaandelta het rapport opgesteld en het proces begeleid. Voor Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder is het KVO proces eind 2016 in gang gezet en wordt TOOS hierin betrokken.

Zaanse Uitdaging

De 'Uitdaging' is een bedrijvennetwerk dat uitdaagt om maatschappelijk betrokken te ondernemen door stichtingen en verenigingen te ondersteunen. De Zaanse Uitdaging is simpel gezegd een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van Materialen (spullen), Middelen (geld) en Menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde). Een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in Zaanstad te verbeteren. TOOS steunt de Zaanse Uitdaging door stichtingen en verenigingen te koppelen aan de ondernemers. Daarnaast ondersteunt TOOS de manager met diverse zaken als het organiseren van een Beursvloer en Hart en Ziel dag, het notuleren tijdens bestuursvergaderingen en matchgroepoverleggen en het opstellen van een beleidsplan voor 2017. Lees meer over de Zaanse Uitdaging.

Bto Zaanstad

Daar waar het allemaal begonnen is. Ik heb 4 jaar op kantoor gezeten bij subsidieadviesbureau Bto Zaanstad. Ik ondersteunde de adviseurs op diverse vlakken en breidde daarnaast mijn secretariaatswerkzaamheden uit. In 2016 heeft TOOS office ondersteuning het secretariaatsgedeelte overgenomen. Voor Bto Zaanstad ondersteunt TOOS enkele projecten, zoals het organiseren van de Open Monumentendag Zaanstreek voor de Gemeente Zaanstad. Daarnaast wordt TOOS ingehuurd in drukke tijden als het gaat om het ondersteunen van de adviseurs bij bijvoorbeeld ESF en WBSO-aanvragen.

Nederlandse Vereniging voor Subsidie Adviseurs - NVAS

NVAS is een landelijke beroepsvereniging voor subsidieadviseurs. De NVAS behartigt de belangen van haar leden in de vorm van kennisworkshops, netwerkevenementen, het koppelen van vraag en aanbod en contacten met subsidieverstrekkers zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. TOOS ondersteunt de NVAS hierbij met secretariaatswerkzaamheden zoals het versturen van de nieuwsbrief, bijhouden van de website, subsidie vragen en wensen koppelen aan de juiste subsidieadviseur, bijeenkomsten organiseren, ledenadministratie, notuleren, etc. Op 1 januari 2017 heeft de NVAS haar vereniging opgeheven.

Vragen? Bel 06-51489273 of mail!

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info